Divjad

Glavni lovni vrsti divjadi v lovišču sta srnjad in divji prašič, od velike divjadi je prisotna tudi jelenjad. Od male divjadi sta prisotna poljski zajec in raca mlakarica, od malih zveri lisica, jazbec, kuna belica in kuna zlatica, od ptic šoja, siva vrana in sraka, od ostalih lovnih vrst pa še pižmovka, nutrija in polh.