LD Laze

Lovska družina Laze je bila ustanovljena leta 1946. Najahamo se v neposrednji bližini Ljubljane in na skrajno zahodnem delu Zasavskega lovsko upravljavskega območja. LD Laze je članica Zveze lovskih družin Zasavje. Trenutno šteje 65 članov.